Så köper du

Steg 1 – Anmälan & Försäljningsstart

Du anmäler ditt intresse via Paradens hemsida www.kvarteretparaden.se eller genom att kontakta ansvarig mäklare. Genom intresseanmälan registrerar du dig för ett könummer. Om det vid försäljningsstart finns flera spekulanter som är intresserade av samma lägenhet avgör könumret vem som har förtur. Max en bokning per könummer/intresseanmälan gäller. Du som gjort en intresseanmälan blir kontaktad inför försäljningsstarten på respektive etapp för att bekräfta ditt intresse och behålla din köplats för just den etappen. Kan du inte själv närvara vid försäljningsstarten är din köplats endast giltig genom fullmakt och kopia på din id-handling.

Steg 2 – Bokningsavtal

När du tecknar ett bokningsavtal reserveras lägenheten till dig. I samband med det betalar du en bokningsavgift på 20 000 kr. Önskar du vid ett senare tillfälle avbryta köpet återbetalas 12 000 kr av bokningsavgiften. Bokningsavtal tecknas relativt tidigt i planeringsprocessen av lägenheterna och skulle byggherren göra större förändringar av lägenheterna eller prissättningen efter att bokningsavtal ingåtts, och du av den anledningen inte vill fullfölja köpet, återbetalas självklart hela bokningsavgiften.

Steg 3 – Förhandsavtal

Så snart en kostnadskalkyl för föreningens ekonomi är upprättad tecknas förhandsavtalet, ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med tecknande av förhandsavtalet, och att byggherren kan meddela byggstart, betalar du ett förskott om 10 % på lägenhetens totala köpeskilling.

Steg 4 – Upplåtelseavtal, slutbesiktning & inflyttning

I samband med tillträde och inflyttning tecknas ett upplåtelseavtal, det är då du betalar resterande del av köpeskillingen. Inför upplåtelseavtalet får du en, av två oberoende personer intygsgiven, ekonomisk plan som beskriver bostadsrättsföreningens framtida ekonomiska prognos. Innan slutbetalning erbjuds du möjlighet att närvara vid slutbesiktning av lägenheten.

 

 

101
Om paraden
Så bor du
Så köper du
Arkitektens ord
Bilder