PARADEN_FLYG_1410131

Så bor du

Paraden består av cirka 220 bostadsrätter fördelade i fyra hus. Lägenheterna varierar från 1-5 rok, alla med minst en balkong, uteplats eller takterrass. Husen omger en innergård med gemensamma grönytor, planteringar och en lekplats. På entréplan finns lokaler för uthyrning i direkt anslutning till torget.

Inflyttning

Byggstart planeras till sommaren 2015 och inflyttning i första etappen beräknas till slutet av 2016. Inflyttning i andra etappen beräknas till mitten av 2017. Sista etappen beräknas vara färdigställd och inflyttad under första hälften av 2018.

Parkering och förråd

Kvarteret kommer att ha ett garage under gården med cirka 100 parkeringsplatser. Samtliga lägenheter har förråd i källaren.

Renhållning och återvinning

Sophanteringen i kvarteret sköts med sopsug. Hushållsavfall, tidningar och plastförpackningar lämnas i inkast på gården. Separat återvinningsrum för exempelvis glas, papper- och metallförpackningar finns i kvarterets södra del. Alla lägenheter är utrustade med avfallskvarn.

Miljösmart med individuell mätning

Lägenheterna förses med system för individuell mätning av tappvarmvatten, samt förbereds för individuell mätning av värme. Det innebär att varje bostadsrättsinnehavare kan följa och bli medveten om sin egen förbrukning, samt att föreningen har möjlighet att separat debitera respektive bostadsrättsinnehavare för enskild förbrukning.

Vad ingår i årsavgiften?

Årsavgiften betalas månadsvis från och med tillträdesdagen. I årsavgiften ingår sedvanliga driftkostnader för värme, varmvatten, fastighetsel, VA, sophämtning, fastighetsskötsel, förvaltning och fastighetsförsäkring. Förbrukning av hushållsel tillkommer och betalas via enskilda lägenhetsabonnemang av respektive medlem.

TV, bredband och telefoni

Bostadsrättsföreningen tillhandahåller fastighetsanslutning för bredband, bredbandstelefoni och digital-TV, så kallad Triple-play. Den enskilda bostadsrättsinnehavaren tecknar och betalar själv det utbud som önskas. Leverantör är ännu inte upphandlad.

Tillval

Inredning, funktioner och material utförs med hög kvalitet i Paraden. För att du som köpare ska kunna skapa ett hem som passar just dig finns möjlighet till vissa tillval inom kommande inredningsprogram. Betalning av tillval sker mot faktura.

 

 

101
Om paraden
Så bor du
Så köper du
Arkitektens ord
Bilder