PARADEN_FLYG_1410131

Arkitektens ord

När vi på Kod Arkitekter har utformat kvarteret Paraden har målsättningen varit att skapa ett kvarter där många av boendets klassiska kvaliteter omtolkas till ett nutida sammanhang. Ett varierat bostadskvarter med en sammanhållen stark karaktär, en egen värld i staden.

Kvarteret delas upp i fyra byggnader. Den södra delen är lägre för att släppa in solljuset på gården. Byggnaden i norr är högre och får större dignitet för att skapa en fond mot Stora torget; ett slags samtida bostadspalats. En stor portik i bottenvåningen skapar kontakt mellan den grönskande innergården och torget. Taklandskapet på byggnaderna i öster, söder och väster är varierat för att bilda generösa takterrasser och samtidigt släppa in ljuset på gården. Den stora gröna innergården är upplyft i förhållande till gatan. Det gör att lägenheterna i entréplan har en direkt utgång till uteplatser på gårdssidan och begränsad insyn från gatan. Fasaden mot gården är veckad för att ge plats åt lägenheter över hörn. Veckningen bidrar även till intima rum på innergården. Mot Drakengatan i söder finns en zon av grönskande förgårdsmark mellan trottoaren och byggnaden, inspirerat av Karlbergsvägen i Stockholm. Alla lägenheter har fönster i minst två väderstreck och vi har värnat om fina, yteffektiva och lättmöblerade planlösningar. Generösa dörrar i glas till balkonger och uteplatser ger fint ljus i rummen. I tillägg till balkonger mot gården har många av lägenheterna så kallade spanska balkonger mot torget eller gatan. Förebilden är de grunda balkonger man ofta ser i Sydeuropa, med plats för att ta ut en stol och dricka sitt morgonkaffe eller odla sina kryddor. De skapar kontakt mellan den enskilda bostaden och den omgivande stadsmiljön, och bidrar till att gatan får mer liv. Vi har valt material och kulörer som ger Paraden särprägel samtidigt som de är beständiga och åldras med värdighet. Här har Konserthuset i Stockholm med sin karaktäristiska blå puts, ljusa sten och nätta smidesdetaljer varit inspirationskälla.

101
Om paraden
Så bor du
Så köper du
Arkitektens ord
Bilder